MZK | Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wszystkie kasy czynne

Po Bożym Ciele, 1 czerwca 2018 r., wszystkie kasy biletowe Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu będą czynne.


Kasy MZK będą otwarte w normalnych godzinach, jak w zwykły dzień roboczy.