MZK | Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrzyżowanie już przejezdne

Dziś, w poniedziałek 23 marca 2020 r., został udostępniony dla ruchu kołowego przejazd drogowy przez torowisko po północnej stronie skrzyżowania ul. Chopina i al. 500-lecia Torunia.


Roboty na przejeździe torowo-drogowym polegały między innymi na połączeniu starego i nowego torowiska, montażu urządzeń wyrównawczych w torowisku oraz wykonaniu podłoża z kostki kamiennej zgodnie z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków.