MZK | Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Udostępnienie do ruchu kołowego północnej części skrzyżowania al. 500-lecia Torunia z ul. Chopina

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami 23 marca 2020 r. w ciągu dnia udostępniony zostanie do ruchu kołowego przejazd drogowy przez torowisko po północnej stronie skrzyżowania ul. Chopina i al. 500-lecia Torunia. Roboty na przejeździe torowo-drogowym polegały między innymi na połączeniu starego i nowego torowiska, montażu urządzeń wyrównawczych w torowisku oraz wykonaniu podłoża z kostki kamiennej zgodnie z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Aktualnie na placu budowy wzdłuż al. św Jana Pawła II trwają prace związane z budową płyty podtorowej. Układane są i spawane szyny, które w najbliższym czasie będą kotwione do płyty podtorowej a następnie będzie wykonywany podlew pod stopką szyny. Trwają również prace drogowe związane z wykonywaniem wysp z krawężnika, a w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z z profilowaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod prace bitumiczne tj. pod wykonanie podbudowy bitumicznej. Dalej wykonywane będą prace związane z płytą podtorową w kierunku pl. Niepodległości. W przyszłym tygodniu ma nastąpić przełączenie wodociągów w ul. Fosa Staromiejska oraz kontynuowane będzie układanie kanału deszczowego o średnicy fi 1400 na pl. Niepodległości. Trwają prace związane z układaniem wodociągu o średnicy fi 300 i fi 500 w ul. Czerwona Droga.